Prague Prevention 2023

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
02.02.2023

Jak se dostat zpátky na sestupnou trajektorii kardiovaskulární mortality

Příznivé trendy kardiovaskulární mortality se v posledních letech zastavily a možná se i otočily. Co se dá udělat pro to, aby se tento vývoj znovu dostal na správnou trajektorii?…

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Kardiogenetické vyšetření zachraňuje příbuzné pacientů s náhlou srdeční smrtí

U jak velkého podílu nemocných s náhlou srdeční smrtí se post mortem potvrdí nějaká genetická příčina? …

www.nahleumrti.cz

MUDr. Alice Krebsová, Ph.D.
Kardiogenetická ambulance IKEM, Centrum vysoce specializované péče o pacienty s dědičným kardiovaskulárním onemocněním

Zhlédnout
02.02.2023
Zhlédnout
02.02.2023

Už pouhá monitorace pohybu a jídla vede k redukci hmotnosti

Každý kardiolog, ať chce nebo nechce, se ve své praxi zabývá nějakým způsobem obezitou. Co byste jako obezitolog v této souvislosti rád zdůraznil? Co by neměl pominout?…

prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Obezitologické centrum III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Vývoj farmakoterapie dyslipidémií jde čtyřmi směry

Důsledná léčba dyslipidémie patří mezi nejsilnější nástroje pro snížení kardiovaskulární mortality. Jaké se v hrubých rysech vyvíjí možnosti ovlivnění lipidového metabolismu?…

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
02.02.2023
Zhlédnout
02.02.2023

Jak se orientovat v záplavě produktů obsahujích nikotin

Spektrum výrobků obsahujících nikotin se neustále rozšiřuje. Mohla byste kolegům lékařům pomoci se v této nabídce orientovat? Co lze nemocným za určitých okolností doporučit?…

MUDr. Alexandra Pánková
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN Praha

Krátká intervence směřující ke zvýšení pohybové aktivity je velmi efektivní

Zvýšení pohybové aktivity patří mezi základní režimová opatření u většiny kardiovaskulárních pacientů. Dosáhnout trvalé změny se ale podaří jen u málokoho. Co z vašich zkušeností nejspíše vede k úspěchu a co je naopak slepá cesta?…

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Centrum zátěžové kardiologie 2. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK

Zhlédnout
02.02.2023
Zhlédnout
26.01.2023

ČKS: Spolu s Mayo Clinic za snížením KV mortality v České republice

Jak byste popsal spolupráci prestižní Mayo Clinic s českou kardiologií?

Doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
Brno

Náhlá srdeční smrt: kdy provádět genetické vyšetření?

Kolik se v Česku ročně vyskytuje náhlých srdečních úmrtí a jsou všichni zemřelí vyšetřeni v ústavech soudního lékařství? Patologický nález při náhlém srdečním úmrtí může být jasný a méně jasný, je to tak? Pokud je u zemřelého podezření například na familární hypercholesterolemii, jak se postupuje dál? Jak je kontaktována rodina?

MUDr. Bc. Štěpánka Pohlová Kučerová, Ph.D.
Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové

Zhlédnout
26.01.2023
Zhlédnout
26.01.2023

Portál ukazatelů kvality: poprvé možnost srovnání výsledků zdravotnických pracovišť

Kdy vznikl Portál ukazatelů kvality zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění a k čemu slouží? Máte zkušenosti, že takové otevření dat vede ke zkvalitnění zdravotní péče? Možná jsou příkladem iktová pracoviště…

RNDr. Marian Rybář, MHA
Kancelář zdravotního pojištění